Bezig met laden...
Stauf SPU 570 parketlijm

Stauf SPU 570 parketlijm

Verstekschaar

Verstekschaar

Stauf 1K PU primer VPU 155 S

Onmisbare primer/voorstrijk voor de verlijming met Stauf PU-, SPU- of SMP-parketlijmen.

€ 139,50

Onmisbare primer/voorstrijk voor de verlijming met Stauf PU-, SPU- of SMP-parketlijmen.

Oplosmiddelvrije voorstrijk voor de verlijming met Stauf PU-, SPU- of SMP-parketlijmen. Vochtscherm op zandcement dekvloeren met restvocht tot 3,5% - cm. Vloeibaar vochtscherm op ondervloeren met restvocht en spanningsverlagend.

Droog tijd circa 30-45 minuten bij 20 C; 2e laag (vochtscherm) circa 2 uur bij 20 C

Verbruik: ca. 150 g bij aanbrengen met een roller; tweede laag (vochtscherm): ca. 250 g bij aanbrengen met een roller.

Omgevingsklimaat bij verwerking tenminste 15 C, max. 75% omgevingsluchtvochtigheid, max. 65% aanbevolen.

Technische Datasheet

Productnummer
114310
Speciale kenmerken
vloeibaar vochtscherm op ondervloeren met restvocht
laag verbruik
universeel inzetbaar
Toepassingsbereik
vochtscherm op zandcement dekvloeren met restvocht tot 3,5 % CM
voorstrijk vóór de verlijming met STAUF PU-, SPU- of SMP-parketlijmen
voorstrijk vóór het egaliseren met STAUF egaliseerproducten (ingestrooid zand)
Geschikte ondergronden
Gietasfalt
Beton C 25 / 30 volgens DIN 1045 (ruw oppervlak)
Anhydriet(giet)dekvloeren (niet als vochtscherm)
Plankenvloeren
Spaanplaten (P4 naar P7), OSB (OSB/2 naar OSB/4)
Niet van een deklaag voorziene gipsplaat
Cement dekvloeren
Producteigenschappen
toegelaten bij vloerverwarming
klaar voor gebruik
zonder oplosmiddelen
verschaft een stofvrij oppervlak voor verlijming met STAUF PU-, SPU- of SMP-lijmen
zeer geringe emissie
Kleur
honigkleur
Droogtijd
circa 30-45 min. bij 20 °C; 2e laag (vochtscherm) circa 2 uur bij 20 °C
Aanvullende aanwijzingen 1
Verbruik: ca. 150 g bij aanbrengen met een roller; tweede laag (vochtscherm): ca. 250 g bij aanbrengen met een roller
Verbruik: ca. 150 g bij aanbrengen met een roller; tweede laag (vochtscherm): ca. 250 g bij aanbrengen met een roller
Omgevingsklimaat bij verwerking
Min. 18 °C, max. 75% omgevingsluchtvochtigheid, max. 65% aanbevolen
Opslagvoorschriften
droog
koel
Houdbaarheid
9 maand
Giscode
RU1
Emicode
EC1 plus
Beschikbare verpakkingseenheden
11 kg Kunststof blik
5 kg Kunststof blik

CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Vóór het verleggen moet de ondervloer gecontroleerd worden zoals voorgeschreven in de norm DIN 18356, DIN 18365 en of volgens de geldende nationale voorschriften. De ondervloer moet onder meer bestand zijn tegen druk en rek, vrij van scheuren,blijvend droog, vlak, vodoende stevig aan de oppervlakte, stofvrij en mag geen resten vertonen van hechtingwerende lagen, steengruis etc. Verder moet beoordeeld worden op porositeit en voldoende ruwheid van het oppervlak. Bij cement-(giet)dekvloeren als bij calciumsulfaat-(giet) dekvloeren moet nagegaan worden of deze voldoende zuigend zijn en droog. Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid als ook de temperatuur van de ondervloer moeten gecontroleerd worden. Anhydriet(giet)vloeren en magnesietvloeren moeten blijvend droog zijn. Op zandcement dekvloeren kan een STAUF grondering bij aanbrengen als vochtscherm worden ingezet. Het maximale restvochtpercentage voor zandcement is 3,5 %-CM.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De voorbereiding van de ondervloer is belangrijk om zeker te stellen dat deze klaar is voor de legwerken, d.w.z. absoluut stofvrij, stevig, voldoende ruw, waar nodig zuigend, vlak, blijvend droog en zonder scheuren. Om dit te bewerken kunnen voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn (vegen, stofzuigen, borstelen met borstelmachine, afschuren of aanschuren, affrezen, kogelstralen), afhankelijk van de soort ondervloer en de toestand ervan. Scheuren en voegen, behalve rand-uitzetvoegen en andere bouwconstructievoegen, moeten middels STAUF-Giethars en de bijbehorende haken blijvend gesloten worden. Gaten en instulpingen kunnen met een vormvast egalisatieproduct van Stauf gevuld worden.

VERWERKING

De gebruiksklare of gemengde grondlaag eenmalig binnen de verwerkingstijd met een geschikte opbrengingsapparaat aanbrengen, ervoor zorgen dat er geen plassen ontstaan. Alternatief kan het product ook met een schuimrubber-rol, borstel of ongetande spatel opgebracht worden Onmiddellijk na aanbrengen van het voorstrijkproduct, kwartszand met korrelgrootte 0,4-0,8mm voldoende instrooien tot een verbruik van 2 tot 3 Kg/m². Ingeval de primer als vochtscherm aangebracht wordt, dient geen kwartszand ingestrooid te worden in de eerste laag. Ten vroegste 1 uur later en ten laatste na 48 uur wordt de tweede laag opgebracht waarin dan wel onmiddellijk het kwartszand ingestrooid moet worden. Ten vroegste 2 uur later wordt het overtollige zand opgezogen. De aldus verkregen, van zand voorziene oppervlakte kan ofwel van een laagje egalisatieproduct voorzien worden; desgevallend kan direct verder gewerkt worden met STAUF PUK-of SMP-lijmen. Instrooien van zand is echter overbodig zo binnen de 48 uur na het voorstrijken daarop verder verlijmd wordt met de STAUF PUK-, SPU- of SMP-lijmen. Binnen de 24-48 uur na het voorstrijken kan daarop verder gewerkt worden met de STAUF PUK-, SPU- en SMP-lijmen.

VERDERE AANWIJZINGEN

Bij gebruik als waterdampvertragende grondlaag op cementlagen met restvocht kan door in zijn algemeen te hoog bouwvocht, schade aan vloerbedekkingen of parket niet worden uitgesloten. Raadpleeg bij verwarmde cementlagen met overmatig restvocht STAUF toepassingstechniek. Geldt niet als vervanging voor afdichting conform DIN 18533.

AANSPRAKELIJKHEIDSVOORBEHOUD

Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks-en ontwikkelingswerk. Hierdoor ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Stauf 1K PU primer VPU 155 S
Uw waardering
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!