Disclaimer

De Parket Hal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, tengevolge van niet, niet tijdig, foutief of incompleet geleverde bestelling(en).